Voda je život

Naše společnost je čím dál více orientovaná na otázky zdraví. Začínáme si uvědomovat éčkové, sladidlové a konzervační pasti, které jsme si na sebe sami vytvořili. Je podstatné si uvědomovat také širší souvislosti, které ovlivňují kvalitu našeho života. Pomalu, ale jistě nás začne dohánět také celosvětový problém zaneřádění vod. Co s tím můžeme dělat my?

Mysli globálně, jednej lokálně

Samozřejmě nejsme schopni naráz vyřešit problém světového rozsahu. Ale na začátek je dobré si uvědomit, že čištění kanalizace může vyřešit jen některé základní problémy, jejichž podoba je hmatatelná a pomůže tedy tam, kde dojde převážně k mechanické blokádě. Za to, aby v našich vodách nezůstávaly zbytky léčiv a jiných nebezpečných látek, neseme zodpovědnost my tím, co do kanalizace vypustíme.