Kde je umiestnený olejový filter

Motorový olej prúdi do motora z olejového čerpadla. Pri každej cirkulácii prechádza olej aj cez olejový filter, umiestnený na bočnej strane bloku motora. Filter zachytí častice v oleji, ktoré by motor mohli poškodiť. Tieto častice budú vznikať vždy pri procese spaľovania, nedá sa tomu zabrániť. Môžeme ich iba odfiltrovať. Kvalitný olejový filter zachytáva tieto prímesi pri minimálnom znížení prietoku oleja. Odporúča sa ho vymeniť pri každej výmene motorového oleja, približne po každých 15 000 až 20 000 najazdených kilometroch, niekedy aj skôr.

Udržanie oleja v systému

Dôležité je aj to, že olejový filter udrží v systéme malé množstvo oleja, aj keď je motor vypnutý. Spätný ventil, ktorý je súčasťou filtra, dostáva olej do hornej časti motora po jeho štarte. Inak by táto časť motora zostala nepremazaná. Ak je motor v pokoji, horná časť motora sa totiž vysúša a nie je premazaná, pretože olej sa drží v spodnej časti. Pri štarte motora sa olej dostáva do hornej časti len pomaly, je v tej chvíli hustý a studený. Aby sa zabránilo poškodeniu motora, je tu filter so spätným ventilom.