Deratizace a její čas

Ve škole nás učili, že člověk je vrcholem evoluce. Bohužel, zdá se, že to není člověk, ale šváb. Tento hmyzí druh je schopen přežít delší dobu bez potravy, umí zastavit své tělesné pochody, až k hranicím smrti, (to umí někteří jogíni taky). Ale na rozdíl homo sapiens, šváb přežije jaderný výbuch. Je téměř dokonalý, jenže žít se s ním nedá. Rozhodně nelze sdílet s ním domácnost. Sežere, nač přijde a má jednu nepříjemnou vlastnost: když člověk spí, může se mu zabydlet v uchu a poškodit bubínek. Proto, když se vám švábi usadí v bytě, nastává čas deratizace.

Je to nutnost

Deratizace je nutná, jelikož vy sami válku se švábi prohrajete. Bude jich na vás moc. Můžete je sice lákat na pivo, (a švábi se budou pomalu slézat), ale zas tak účinné to není. Vězte, že chemické prostředky jsou účinnější. V některých případech je nutné ji opakovat, ale nakonec nad šváby zvítězí. Po dobu postřiku bude možná nutné opustit byt a přespat u příbuzných nebo známých. Ale to má zase tu výhodu, že se si se svými kamarády vyměníte, se švábi úlohu a můžete se „slézat“, (pardon, zajít) na pivo.